Ansager Varmeværk
 
                    
Ansager Fjernvarmeværk producerer ca. 15.000.000 Kwh varme pr. år til 625 forbrugere

Ansager Varmeværk

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag
den 28. august 2018 kl. 19.30 på Ansager Musik
Hotel med følgende dagsorden.

 


                                      1. Valg af dirigent.
                                      2. Aflæggelse af beretning.
                                      3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse,
                                          samt forelæggelse af budget.
                                      4. Indkomne forslag.
                                      5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
                                          Afgår efter tur: Finn Grundahl, Christian Fogstrup.
                                      6. Valg af suppleanter:
                                          Afgår efter tur: Erik Lauridsen.
                                      7. Valg af revisor.
                                      8. Eventuelt.


Årsrapport kan ses på: www.ansager-fjernvarme.dk
Eller afhentes på Ansager Varmværket, Tiphedevej.

Bestyrelsenfooter
Ansager Varmeværk A.m.b.a. |  Østre Alle 2 | 6823 Ansager | tlf. 75 29 77 01 |  info@ansager-fjernvarme.dk