AFKØLING

For alle forbrugers skyld

Afkøling af fjernvarmevand er et udtryk for hvor meget af varmen i fjernvarmevandet den enkelte forbruger udnytter.

Vi vil gerne gøre det lidt bedre, derfor begynder varmeværket nu i lighed med flere andre værker at holde øje med afkølingen af vandet. På din styringstabel vil du derfor i fremtiden kunne se det seneste års gennemsnitlige afkøling.

 

Det er vigtig at fjernvarmevandet afkøles bedst muligt. En høj afkøling medfører at der skal pumpes mindre vand rundt i byen, og vi kan derfor spare strøm til pumperne. Da varmen produceres på fugtig skovflis, fugten fra flisen som fordampes under forbrændingen, og kan efter kedlen udnyttes til at opvarme fjernvarmevandet. Dette betyder at selv en lille forbedring af afkølingen giver en pæn forbedring af brændselsudnyttelsen. Hvis vi kan afkøle fjernvarmevandet 2 grader ekstra, så sparer vi ca. 1% af de årlige brændselsudgifter. Får et normalt år ville den samlede besparelsen til brændsel og strøm have været omkring 70.000 kr. - Penge som det egentligt ikke er nødvendige at bruge...

 

Hvis afkøling i et hus er lav, skyldes det oftest en forkert indstilling, hvilket normalt også betyder et merforbrug. Derfor vil der også være penge at spare på det årlige forbrug ved en forbedret afkøling.

 

Ansager Varmeværk finder det nødvendigt til stadighed at søge at optimere driften, således at værkets forbrugere får mest muligt varme for den mindst mulige omkostning. En del af denne optimering er at arbejde for at få den bedst mulige afkøling af fjernvarmevandet ude hos forbrugerne.

For at nå målet og få en markant bedre afkøling, er det nødvendigt at forbrugere med dårlig afkøling gør en indsats for at løse problemet.

Det kan være, at afkølingen kan forbedres ved at følge nogle af de generelle råd, som kan findes her på hjemmesiden, men dårlig afkøling kan også skyldes en defekt termostat, ventil eller andre fejl på varmeinstallationen, og i enkelte tilfælde fejl i varmeinstallationens opbygning. 

I Sådanne tilfælde kan det blive nødvendigt at få anlægget gået efter af en fagmand.

 

​Hvis din afkøling er mindre end 25°C vil vi i løbet af efteråret kontakte dig med et tilbud om råd og vejledning, en anbefaling kan også vare et energieftersyn. Et sådan eftersyn kan  udføres af din VVS- installatør.

 

 

Følg de råd du finder her på siden f. eks. 'De 10 hotte'

Ansager Varmeværk A.m.b.a. |  Østre Alle 2 | 6823 Ansager | tlf. 75 29 77 01  | E-mail :info@ansager-fjernvarme.dk