HISTORIE
Ansager Varmeværk blev grundlagt i 1963. Fra starten og frem til 1983 blev der fyret med fuelolie. I 1983 var olien efterhånden blevet så dyr, at man installerede en kulkedel på værket. Der blev fyret med kul helt frem til 1994, hvor det var kullets tur til at blive afgiftbelagt, og derfor igen blev for dyr at fyre med. Man begyndte derfor at fyre med træpiller på kulkedlen. i 1995 installerede man en rigtig træpillekedel.

I 2008 blev et nyt flisværk, beliggende Tiphedevej 2, taget i brug. Flisværket på 4 MWh kan forsyne byen selv en hård vinterdag. Det gamle varmeværk med 2 træpillerkedler og 1 oliekedel skal dog stadig bruges i nødstilfælde.

I 2010 installerede man en reserve oliekedel på Tiphedevej, oliekedel og den ene træpillekedel(kulkedel) på det gamle værk blev taget ud af drift.

I 2015 blev kulkedlen fra 1983 fjernet, ligeledes den ældste skorsten som stod bag bygningen. I 2017 blev den sidste oliekedel fjernet, ligeledes blev de 2 olietanke på 50.000 og 100.000 liter gravet op på Østre Alle.

 

GADENET.
Der er ca. 11 km. hovedledning (dobbeltrør) i Ansager by og ca. 8 km. stikledning. (dobbeltrør)
FORBRUGERE
Der er tilsluttet 654 forbrugere
PRODUKTION
Ansager Fjernvarmeværk producerer ca. 15.500.000 Kwh varme pr. år. Heraf sælges ca. 12.500.000 Kwh. Det svarer til ca. 80% af produktionen. De sidste 20% er varmespild i rørene i byen.
FORMÆND
Ansager Fjernvarmeværk har haft 6 formænd gennem tiden:
1963 - 1968 K. P. Sørensen
1968 - 1970 Hugo Olsen
1970 - 1982 Gunnar Nissen
1982 - 2003 Lau Mikkelsen
2003 - 2012 Erik Vejen-Jensen
2012 - Jan Bach Pedersen
   
VARMEMESTRE
Ansager Fjernvarmeværk har haft 4 varmemestre gennem tiden:
1963 - 1987 Erik Birk Pedersen
1987 - 1997 Kai Bruslund
1997 - 2016 Harry Smidt Kristensen
2016 - 2021 Carsten J Uldbæk
 
 
       
       
         
   
 
footer
Ansager Varmeværk A.m.b.a. |  Østre Alle 2 | 6823 Ansager | tlf. 75 29 77 01 |  info@ansager-fjernvarme.dk