Takstblad for året 2022/23
     
 
Variabel afgift Pris ekskl. moms. Pris inkl. moms.
Pris pr. MWh kr.  320,00 kr.  400,00
Tillæg for manglende afkøling 2% pr. grad af MWh prisen kr.      6,40     kr.      8,00
Fast afgift
Op til 300 m³ opvarmet rum kr.   22,00 pr. m³ kr.   27,50 pr. m³
Fra 301-600 m³ opvarmet rum kr.   18,00 pr. m³ kr.   22,50 pr. m³
Over 600 m³ opvarmet rum kr.   14,00 pr. m³ kr.   17,50 pr. m³
Der opkræves for mindst 125 m³    
     
Der gives 50% rabat på den faste afgift for boliger der bygges efter bygningsreglement "Lavenergiklasse - BR18".
         
Arealer er opmålt efter indvendige bygningsmål.   
   
     
Målerleje
For almindelig måler kr.    300,00 kr.    375,00
     
Tilslutningsafgift    
Grundbeløb kr.     8.000,00 kr.   10.000,00
Indtil 300 m³ opvarmet rum kr.    10,00 pr. m³ kr.    12,50 pr. m³
Over 300 m³ opvarmet rum kr.      8,00 pr. m³ kr.    10,00 pr. m³
+ pr. meter stikledning indtil 10 m kr.  500,00 pr. m kr.  625,00 pr. m
over 10 m stikledning kr.  400,00 pr. m kr.  500,00 pr. m
     
Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning    
Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.
     
     
     
     
Gebyrsatser    
Rykkerbrev kr.   100,00 kr.   100,00
Lukning kr.   250,00 kr.   250,00
Genoplukning inden for normal åbningstid. kr.   250,00 kr.   312,50
Genoplukning uden for normal åbningstid. kr.   500,00 kr.   625,00
     
Ovenstående er vedtaget af bestyrelsen og gældende fra 01/06/2022    
Ansager Varmeværk A.m.b.a
Østre Allé 2    
6823 Ansager    
CVR-nr. 62749814
Bank: Sparekassen Djursland
Kontonr.  9388  7900921971
     
footer
Ansager Varmeværk A.m.b.a. |  Østre Alle 2 | 6823 Ansager | tlf. 75 29 77 01 |  info@ansager-fjernvarme.dk